Akredytacje dla mediów

Wydział Prasowy Urzędu m.st. Warszawy nie prowadzi obecnie żadnych akredytacji